ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΑΜΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Γιώργος Ψαθάς: "Το σώμα των ψηφοφόρων θα μας εμπιστευθεί"


Ο κ. Γιώργος Ψαθάς υποψήφιος δήμαρχος στο δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων σε συνέντευξη που παραχώρησε στο "Σερβιτόρο της Εύβοιας" εμφανίζεται αισιόδοξος, ότι το σώμα των ψηφοφόρων θα εμπιστευθεί τον ίδιο και τους συνεργάτες του και θα τους δώσει την ευκαιρία να αποδείξουν στην πράξη, ότι θα λειτουργήσουν έχοντας πυξίδα τα λόγια του Μακρυγιάννη: "Είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ ...".
Η Δημιουργία, το Όραμα και η Συνείδηση τους αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους, ενώ η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η επιστημονική κατάρτιση των στελεχών του συνδυασμού αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχία του έργου, που δεσμεύονται να υλοποιήσουν.
Απαντώντας στο ερώτημα κατά πόσο τα χρίσματα των κομμάτων μπορούν σήμερα να κατευθύνουν την ψήφο των πολιτών υποστήριξε, ότι "τείνουν να απαξιωθούν απέναντι στην κοινωνία γιατί φρόντισαν κάποια πολιτικά πρόσωπα του προσκηνίου και του παρασκηνίου να αφήσουν το λαό στην τύχη του".
Το μεγάλο στοίχημα για τον κ. Ψαθά είναι η αναπτυξιακή προοπτική και η εξεύρεση πόρων, ως απαραίτητο εργαλείο για την εξέλιξη στο νέο δήμο και την ισόρροπη ανάπτυξη κάθε δημοτικού διαμερίσματος. Δέσμευσή του, ωστόσο, αποτελεί το ότι δεν πρόκειται να φορολογηθούν επιπλέον α νοικοκυριά και οι επαγγελματίες.
Ποια εκτιμάτε ότι πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών και κυρίως στα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις του σχεδίου "Καλλικράτης".
Κατ' αρχάς το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού έχει διαστρωματική και μορφωτική - πολιτιστική εκπροσώπηση. Οι προτεραιότητες στην επιλογή των υποψηφίων έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστηκά: Νέες και αφθαρτες παρουσίες που να συνευρίσκονται με τους παλαιότερους για την ανταπόκριση όλων στα νέα δεδομένα του αυτοδιοικητικού νόμου "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". Έμπειρα, με τεχνογνωσία και πανεπιστημιακή κατάρτιση, άτομα από τις τοπικές κοινωνίες. Πρόσωπα κοινωνικά και επαγγελματικά καταξιωμένα με αγάπη ενδιαφέρον και πείσμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σωρευμένα προβλήματα του τόπου και να τελεσφορήσουν οι προτάσεις για ένα καλλίτερο Δήμο με Δημιουργία - Όραμα - Συνείδηση.
Τα "χρίσματα" των κομμάτων σε υποψηφίους κατευθύνουν την ψήφο των πολιτών;
Τα "χρίσματα" των κομμάτων τείνουν να απαξιωθούν απέναντι στην κοινωνία γιατί φρόντισαν κάποια πολιτικά πρόσωπα του προσκηνίου και του παρασκηνίου να αφήσουν το λαό στην τύχη του.
Σε περίπτωση που έχουμε δεύτερο γύρο εκλογών είναι ανοιχτό από την πλευρά σας το ενδεχόμενο συνεργασίας;
Η συνεργασία είναι απολύτως απαραίτητη. Αλλωστε στην πρώτη ανακοίνωσή μας αναφερθήκαμε στην ιστορική ρήση του στρατηγού Μακρυγιάννη: "Είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ και εις το εξής να μάθωμεν γνώση αν θέλωμε να φκειάσωμεν χωριόν".
Χαρακτηριστικό αυτής της προεκλογικής περιόδου είναι η συνεχής αναφορά σε ανεξάρτητες αυτοδιοικητικές κινήσεις. Πως το σχολιάζετε;
Ανάλογα πως εξυπηρετεί κάποιους.Ο συνδυασμός μας και εγώ προσωπικά το ενοούμε στην κυριολεξία.
Πως κρίνετε το έργο των δημοτικών αρχών στους δήμους που θα απαρτίσουν το νέο δήμο;
Αρκετά τα προβλήματα - μεγάλα τα ζητήματα που μπαίνουν.
Ποια είναι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα, που θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν στο δήμο;
- Απογραφή της πραγματικής οικονομίας. - Γενικό πολεοδομικό σχέδιο. - Ύδρευση (Μέρος δήμου Μεσσαπίων)
Ποια τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νέος Δήμος σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και ποιες οι ενέργειές σας για την επίλυσή τους.
- Χρήσεις γης - Ουσιαστική ανακύκλωση. - Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (ΒΙΟΚΑ, Καθορισμός δασών, ρεμάτων,παραλιών, -έργα υποδομής στις παραλίες, ετοιμασία χώρων προσυγκέντρωσης στερεών αποριμάτων που -προέρχονται από τα νοικοκυριά) - Ενίσχυση του εθελοντισμού όπως αυτός εκφράζεται από το μαζικό κίνημα.
Ποιές οι τρεις πρώτες κινήσεις σας για τη βελτίωση της καθημερινότητας;
- Ανακύκλωση - Καθαριότητα - Παρεμβάσεις με έργα βελτίωσης στις γειτονιές.
Πως μπορεί να παρέμβει η Δήμος στο πρόβλημα της αστυνόμευσης;
Ουσιαστικά με πρώτο μέλημα τη δημιουργία αστυνομικού τμήματος στην πρωτεύουσα του δήμου.
Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της ενδοδημοτικής αστικής συγκοινωνίας, που έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση των κατοίκων όλων των δημοτικών διαμερισμάτων του νέου δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.
Ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας αφού πέραν της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας οφείλουμε την παροχή ουσιαστικής υπηρεσίας και στους φοιτητές των Τ.Ε.Ι.
Υπάρχει σχεδιασμός για να χρησιμοποιηθεί η νέα τεχνολογία, διαδίκτυο στις υπηρεσίες του δήμου με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών;
Ως ένα βαθμό η υφιστάμενη κατάσταση είναι καλή - ο σχεδιασμός είναι για περαιτέρω ανάπτυξη προκειμένου όλες οι υπηρεσίες να' χουν on line δίκτυο.
Η έδρα του δήμου έχει την απαιτούμενη υποδομή να γίνει το νέο διοικητικό κέντρο;
Ναι, με προύποθέσεις όπως π.χ, η μελέτη και εφαρμογή του γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ).
Επαρκεί το στελεχιακό δυναμικό των δήμων που συνενώνονται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες απρόσκοπτης λειτουργίας του νέου δήμου;
Ο δικός μας σχεδιασμός έχει αναφορά σε νέο "οργανόγραμμα" που θα 'χει ως στόχους: - Την αναβάθμιση των υπηρεσιών - Την ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων -Τη δημιουργία νέων δ/νσεων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο - Την απαίτηση μετάταξης υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν στη νομαρχία - Την αναπτυξιακή προοπτική με έμφαση στην αξιοποίηση των υγειών δυνάμεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλία της πραγματικής οικονομίας.
Ποια είναι σήμερα η οικονομική κατάσταση των δήμων που συνενώνονται; Γνωρίζετε εάν υπάρχει έλλειμμα και σε τι ποσό ανέρχεται;
Υπάρχουν ελλείμματα τόσο πρωτογενή όσο και δευτερογενή ως και υποχρεώσεις που πιθανόν να μην απεικονίζονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις
Η αναπτυξιακή προοπτική προϋποθέτει και πόρους. Με ποιο τρόπο θα εισρεύσουν έσοδα στο ταμείο του δήμου;
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για μας. Κατ' αρχάς δεν πρόκειται να φορολογηθούν άλλο τα νοικοκυριά και οι επαγγελματίες. Οι πόροι - έσοδα είναι το εργαλείο για τη συνέχεια (ύπαρξη). Βραχυπρόθεσμα στηριζόμαστε στην υφιστάμενη κατάσταση με την προσπάθεια να εισπραχθούν οι απαιτήσεις που είναι αρκετές Παράλληλα η διαρκής και αδιαπραγμάτευτη απαίτηση μας από τους δικούς μας πόρους που διαχειρίζεται το κράτος. Μεσομακροπρόθεσμα οι στόχοι μας είναι εφικτοί γιατί ο τόπος μας έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης αφού διαθέτει παραλίες, ορεινούς όγκους, εύφορη γη, ικανούς ανθρώπους, έντιμους επιχειρηματίες, νέες και νέους επιστήμονες που θέλουν και μπορούν να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες τα καινοτόμα προγράμματα και την πράσινη ανάπτυξη.
Στην κατέυθυνση αυτή θα χρειαστούμε και θα ζητήσουμε τη μόνιμη συνεργασία του επιστημονικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι.
Υπάρχουν δυνατότητες να συμβάλλει ο δήμος στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας;
Σαφώς, ένα μέρος της παραπάνω απάντησης σ' αυτό το θέμα αναφέρεται.
Σήμερα συνεχώς γίνονται συζητήσεις για το πως θα βγει η Εύβοια από το αδιέξοδο και το τέλμα στο οποίο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι υπό τις παρούσες συνθήκες το ζητούμενο για να οδηγηθεί ο δήμος τον οποίο διεκδικείτε στην ανάπτυξη και σε ποιους τομείς;
Η Εύβοια διαχρονικά αγνοήθηκε και δεν πήρε το μερίδιο που της αναλογούσε και αυτό πιστεύω ότι είναι πολιτική μεροληπτικής μεταχείρισης. Σήμερα τα οικονομικά δεδομένα και οι προτεραιότητες των κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων (Αθηνα κλπ) αλλάζουν και λόγω της οικονομικής κρίσης. Στην περίπτωση αυτή η Εύβοια μπορεί να γίνει ο πρώτος προορισμός και ιδιαίτερα ο Δήμος μας. Έργα υποδομής στον τομέα τουρισμός εναλλακτικός τουρισμός - αγροτουρισμός. Προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αξιοποίηση - τυποποίηση και προβολή των παραγόμενων προϊόντων σε όλα τα στάδια (αγροτικά - βιοτεχνικά - οικιακή οικονομία καινοτόμα προγράμματα - πράσινα επαγγέλματα).
Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων τα οποία θα εκμεταλλευτείτε;
Γειτνίαση με την Αθήνα. Πολύ καλές παραλίες (Πολιτικά, Δάφνη, Λημνιώνας, Πετάλη, Χιλιαδού κλπ). Πολύ καλοί ορεινοί όγκοι με πράσινο, νερά, βιοποικιλότητα, άριστης ποιότητας παραγόμενα είδη φρούτων, καρπών, μελιού κλπ.
Ο τουρισμός είναι ένα κεφάλαιο που έχει μείνει αναξιοποίητο σε μεγάλο βαθμό στην Εύβοια, τι προτίθεστε να πράξετε στο δήμο, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι νέες ευκαιρίες και να γίνει άνοιγμα σε αγορές του εξωτερικού.
Πέραν των παραπάνω που ανέφερα υπάρχει για μας το όραμα της δημιουργίας στους τομείς. Οργανωμένος αγροτουρισμός. Νέα έργα υποδομής και βελτίωσης των υπαρχόντων. Διευκολυνση των κατοίκων και ενίσχυση τους για ανάπτυξη - παραγωγή - τυποποίηση και διάθεση των παραγόμενων προϊοντων με προβολή σε αγορές του εξωτερικού, μέσω συνεταιριστικών πρωτοβουλιών.
Με ποιό τρόπο θα εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη της έδρας του νέου δήμου με τα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα;
Με αξιοποίηση των πόρων που ανήκουν σε κάθε διαμέρισμα.
Με αναδιανομή των πόρων προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη σε όσα διαμερίσματα δεν έχουν δοθεί από το παρελθόν οι απαιτούμενοι πόροι για έργα κλπ. Με ετοιμασία μελετών για την ένταξη τους στο 4ο Κ.Π.Σ (ΕΣΠΑ)
Πως θα πείσετε τον απλό πολίτη, που καθημερινά βιώνει τις συνέπειες της κρίσης όχι μόνο της οικονομικής, αλλά και των αξιών, που κατακρίνει το πολιτικό σύστημα, να σας εμπιστευθεί. Γιατί τώρα να δεχτεί, ότι κάποια πράγματα μπορούν να αλλάξουν.
Με καθαρά άφθαρτα και νέα πρόσωπα που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν μέσα από συμμετοχή και αγώνες σε διάφορα κινήματα (γυναικείο - αγροτικό - συνδικαλιστικό - πολιτικό - περιβαλλοντικό - φοιτητικό κλπ). Είμαι σίγουρος ότι το σώμα των ψηφοφόρων θα μας εμπιστευτεί για να μας δοκιμάσει στην πράξη επειδή πιστέυουμε σ' αυτό που κάνουμε και έχουμε τη θέληση να πετύχουμε ώστε να κοιτάμε στα μάτια τους πολίτες και μετά τις 7 Νοεμβρίου. Με την σαφήνεια την καθαρότητα και τις ιδέες που παραθέτουμε στο δημοτικό μας πρόγραμμα.
http://www.servitoros.gr/

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

ΝΙΚΟΣ Σ. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝΓεννήθηκα το 1947 στην Καστέλλα του Δήμου Μεσσαπίων και είμαι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για περισσότερα από 20 χρόνια, διετέλεσα Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Διοίκησης στη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης του ΥΠΕΧΩΔΕ και για μεγάλο χρονικό διάστημα Γενικός Διευθυ- ντής με αρμοδιότητα την περιφερειακή ανά- πτυξη μέσα από τα συγχρηματοδοτουτου- μενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 2ο και 3ο Κ.Π.Σ). Εργάστηκα, επίσης, σε με- γάλες βιομηχανίες και κατασκευαστικές εται- ρείες ως οικονομοτεχνικός σύμβουλος σε προγράμματα επενδύσεων, ανάπτυξης και χρηματοοικονομικής εκμετάλλευσης.

Επί σειρά ετών, ανέπτυξα ουσιαστική δράση στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό κίνημα. Κατά τα τελευταία έτη ιδιαίτερα, από τη θέση του Προέδρου του Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού Συλλόγου " Η Γαία", που εδρεύει στα Ψαχνά και αριθμεί περισσότερα από 200 ενεργά μέλη, αγωνίστηκα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  και αποδείχθηκε καθοριστικός ο ρόλος μου στην αποκάλυψη των μεγάλων οικολογικών προβλημάτων, για τα οποία ήταν ανυποψίαστος ο τόπος μας. Με δυναμικές παρεμβάσεις του συλλόγου μας και εμού προσωπικά, ενεργοποιήθηκε πλέον η πολιτεία και πρόσφατα εξήγγειλε τη λήψη  μέτρων για την αντιμετώπισή του προβλήματος και την εξασφάλιση πόσιμου νερού .

Έχοντας ολοκληρώσει τον επαγγελματικό μου κύκλο, αποφάσισα να υπηρετήσω την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της συμμετοχής μου στο Συνδυασμό "Δημιουργία - Όραμα - Συνείδηση" (ΔΗΜ.Ο.Σ). Στη συγκεκριμένη επιλογή μου, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο ακέραιος χαρακτήρας και η ισορροπημένη προσωπικότητα του επικεφαλής Γιώργου Ψαθά, όπως επίσης η εντιμότητα και ικανότητα των προσώπων που αποτελούν τον κορμό του Συνδυασμού μας.

Τα κίνητρα για την ενεργή συμμετοχή μου σε τούτη την εκλογική διαδικασία είναι η εσωτερική ανάγκη προσφοράς στον τόπο μας, η συμβολή με όλες τις δυνάμεις μου στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών, η συνείδηση του χρέους μου απέναντι στις νέες γενιές, η πεποίθησή μου ότι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την πεπαλαιωμένη νοοτροπία και τις αναχρονιστικές αντιλήψεις περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να χτίσουμε ένα νέο, υγιή και με ανθρώπινο πρόσωπο δήμο, όπου θα προέχει το κοινό καλό έναντι της ιδιοτέλειας και του ατομισμού.

Σήμερα ζω στην Καστέλλα και είμαι παντρεμένος με την οικονομολόγο Ντίνα Κωνσταντοπούλου, με την οποία έχουμε αποκτήσει δύο παιδιά.

Θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεση κάθε δημότη, για επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση, στα τηλέφωνα  6942560299 & 22280-22055 και στο e-mail hasnikos@gmail.com

Νίκος Σ. Χασάνδρας